محل ثبت نام

بخش مقالات

نحوه مطالعه زيست شماره (١)


زيست شناسى ذاتا شامل مباحث سريالى يا قصه محورى بوده كه هر مبحث دنبال رسيدن به يك هدف نهايي هست مثلا ساخت پروتئين ، پيدايش جانداران ، توليد دانه در گياهان ، ساخت قند در فتوسنتز و ..... گروهى از مباحث در كتاب درسى به صورت بسيار مختصر و كوتاه توضيح داده شده به طورى كه كل مطلب در حد يك پاراگراف يا گاها يك صفحه در كتاب مى باشد مثل انعكاس زرد پى زير زانو در زيست سوم ولى برخى از مباحث به صورت مفصل در چندين صفحه يا حتى يك فصل توضيح داده شده است مثل پروتئين سازى فصل ١ پيش. رمز موفقيت در اين فصل ها مطالعه چندين باره فصل به صورت كامل است به طورى كه بار اول بسيار سريع بدون تلاش براى حفظ كردن همچون مطالعه يك رمان، فصل تا پايان خوانده شود سپس بار دوم با هدف درك مراحل براى رسيدن به هدف نهايي، فصل به طور كامل به سرعت بدون نياز به حفظ كردن خوانده شود. بار سوم فصل به صورت قطعه قطعه با هدف حفظ كردن جزئيات در طول چندين روز مطالعه شود حتى در صورت تمايل از تست هاى مبحثى كه تعداد كمى هم موجود است استفاده شود. تا اين مرحله دانش آموز هرگز آمادگى روبرو شدن با تست هاى كنكور را ندارد. بار چهارم از دانش آموز خواسته مى شود پس از مطالعه هر پاراگراف مفهوم پاراگراف براى خود بيان كرده و چه بهتر كه يادداشت كند البته اين مفاهيم در مطالعه هاى بعدى و شركت در كلاس تغيير مى كند. در مطالعه هاى بار پنجم و ششم دريافت دانش آموز از كتاب به شدت تغيير و به زبان كنكور نزديك مى شود. در اين مرحله دانش آموز آمادگى تست زدن را داشته البته به صورت آموزشى يعنى بدون نياز به زمان و به همراه تفسير گزينه به گزينه تست با كمك از پاسخنامه. پس از گذارندن اين مراحل دانش آموز آماده تست زدن زمان دار به صورت آزمونى مى باشد.


نحوه مطالعه زيست شماره (٢)

لطفا يك ديوار اتاقتان را براى زيست كنار بگذاريد!!!! در كنكور ٩٥ تقريبا ٩٠ درصد از تيترهاى مورد سوال طراح را در كلاسهايم ، پيش بينى كرده بودم!!! تعجب نكنيد اين يك شعار تبليغاتى نيست اين حاصل يك بررسى ساده آماريست! كافيست سوالات كنكور چند سال اخير را كنار هم بگذاريد تا متوجه تكرار شدن تيترهايى خاص به صورت هر سال يا يك سال در ميان بشويد! در چند سال اخير طراح نشان داده به گروهى از تيترهاى زيست به شدت علاقه مند بوده و با تغيير نوع طرح سوال از همان تيترهاى تكرارى هر سال سوالاتش را سخت تر مى كند. براى پاسخ دهى به آنها نياز به تكرار زياد تيتر و درك مفاهيم مستقل و تركيبى آن مى باشد. پس توصيه مى كنم مطالب مربوط به اين تيترها را بر روى ديوارى از اتاقتان بچسبانيد و در طول سال در كنار برنامه هاى روتين خود بارها و بارها به آنها سر بزنيد و هر دفعه نكات تركيبى از فصل هاى ديگر كه در كلاس و كتاب هاى تست آموخته ايد به آنها اضافه كنيد. يادتان باشد گاهى براى حل مشكلى بزرگ راه حل ساده اى نيز وجود دارد از زبان دوستى شنيدم سالها قبل چند كمپانى بزرگ درگير ساخت خودكارى براى فضانوردان بودند كه در شرايط فضا قابل استفاده و نوشتن باشد فردى مشكل آنها را با يك پيشنهاد ساده حل كرد : از مداد استفاده كنيد!